Historia do Teatro

O Teatro Principal foi construído no ano 1830 segundo comenta a lenda da cidade, porque o liberal Santiago Sáez tivo problemas para entrar noutro lugar onde se expoñían obras de teatro e actos culturais. Esa prohibición para entrar invitouno a construír un teatro onde puidesen deixar constancia do seu poderío económico e mostrarlle ós seus detractores que se equivocaron coa súa ideoloxía.

Este novo teatro constrúese seguindo un modelo italiano a cabalo do barroco e do romanticismo, moi de moda naqueles tempos, como aconteceu co Infanta Beatriz de Madrid ou o de Pontevedra.

Sufríu polo menos dúas importantes remodelacións no tempo, a máis importante no ano 1915 coa instalación do cine.

Os descendentes do fundador do Teatro Principal exercen de banqueiros en Ourense, por outra parte profesión da súa familia, os Sáez Pastor. Este mesmo, Ignacio, no ano 1980 aparece nos papeis como comisionado do Banco de España en Ourense, polo tanto, o propietario do Principal foi ademáis o primeiro director do Banco de España en Ourense.

O punto de ruptura ou de inflexión do Teatro Principal prodúcese no ano 1915, cando decide competir no mundo do cine, despois de levar adiante importantes reformas.

O cine dexaba paso nalgunha ocasión na ocupación a actos importantes cando se alugaba. Durante estes anos tamén comparte ocupación co cine algún que outro festival de tipo benéfico, así coma a actuación das compañías de teatro e zarzuela que pasan por Ourense