Teatro Principal de Ourense desde 1830

GL
Teatro Principal de Ourense

Rúa Paz 9
32005 - Ourense

COMPRAR ENTRADAS

Aviso legal

Con este documento contractual, lógrase dar cumprimento ás obrigacións legais básicas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI-CE).

 

Mediante o presente aviso legal, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE pon ao dispor dos seus usuarios a información xeral que os prestadores de servizos da sociedade da información estamos obrigados a poñer á súa disposición, por imperativo do art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

 

Razón social da Empresa: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
C.I.F: P3200000B
Localización empresa: Rúa Progreso 32, 32003 Ourense.
Correo electrónico: info@depourense.es

 

O obxecto do sitio web é poñer ao dispor do usuario información clara acerca dos servizos prestados pola sociedade titular DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

 

1. ACCESO AO SITIO WEB E ACEPTACIÓN DO AVISO LEGAL

 

Ao acceder a este sitio web, vostede adquire a condición do usuario e acepta plenamente todas e cada unha das condicións que contén este Aviso Legal. A finalidade do portal web é a de poñer á súa disposición os servizos que a empresa ofrece, a través da web poderá contactar connosco, así como solicitar información e cita previa.

 

O usuario comprométese a facer uso dos servizos e utilidades que ofrece DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, de conformidade co seu código ético, as leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e este Aviso Legal. O usuario responderá #ante DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE ou fronte a terceiros, de calquera incumprimentos producísense como consecuencia do anterior.

 

O establecemento dunha ligazón ou link a outra páxina ou sitio na internet, no seu caso, non implica en ningún caso a existencia de relacións entre DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE e o titular ou propietario do sitio web ao que se ligazón, nin tampouco a aceptación e aprobación por parte de DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE dos seus contidos ou servizos. Quen se propoña establecer unha ligazón ou link a este sitio web, deberá solicitar previamente consentimento a DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, reservándose esta última o dereito para reclamar os posibles danos que se puidesen provocar polo establecemento desta ligazón ou link sen a necesaria autorización.

 

2. USO DA WEB POR PARTE DO VISITANTE

 

O usuario deberá ler atentamente o Aviso Legal e de Cookies en cada unha das ocasións que utilice esta web, xa que as condicións recollidas poden sufrir modificacións en cada momento. Ademais, comprométese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web e de todos os contidos, de conformidade coa lexislación aplicable. O Usuario deberá absterse de:

 

a. Facer un uso non autorizado ou fraudulento da web e/ou dos contidos de Teatroprincipalourense.com
b. Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do propietario do dominio, dos seus provedores ou de terceiros.
c. Tentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos do propietario do dominio Teatroprincipalourense.com, ou webs satélites ou propiedade súa ou dos usuarios do mesmo.
d. Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos do titular da web do blogue, de terceiros incorporados aos contidos ou comentarios, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que poidan inserirse nos contidos.
e. Realizar copia e/ou publicación da páxina web, sen autorización expresa de DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, por escrito en leste ou calquera dos seus sitios web.

 

3. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE en virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1 parágrafo segundo da lei de propiedade intelectual, informa de que queda expresamente prohibidas a reprodución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial de DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Permítese a visualización de todos os contidos e elementos do portal web, así como a súa impresión, copia e almacenamento en calquera soporte físico ou tecnolóxico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

 

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE. LIGAZÓNS

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE non se fai responsable, en ningún caso dos danos e prexuízos que se puidesen ocasionar a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Debido á existencia de ligazóns e hipervínculos cara a outros sitios web nos contidos do portal web Teatroprincipalourense.com, a sociedade informa de que DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE non exercerá ningún control sobre os devanditos sitios e contidos. Baixo ningún concepto asumirá responsabilidade algunha polos contidos de ligazóns de terceiros nin garantirá a dispoñibilidade, calidade, veracidade, exactitude e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos e outros sitios da internet.

A inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades terceiras.

 

5. LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN

 

A lexislación aplicable ao presente Aviso Legal será a lexislación española, e a xurisdición competente para coñecer de calquera demandas que este sitio web suscite será a dos Xulgados e Tribunais da cidade de Ourense.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE denunciase calquera incumprimento das presentes condicións, así como un uso indebido ou neglixente do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder segundo dereito.

Do mesmo xeito, os titulares do portal web Teatroprincipalourense. com resérvanse o dereito de denegar ou retirar o acceso ao sitio web e/ou aos servizos ofrecidos sen aviso previo/previo aviso ou a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran o presente Aviso Legal, a política de cookies ou faga caso omiso á Política de Privacidade.

 

6. VERSIÓN

 

Este Aviso Legal é de data 1 de setembro de 2021 e calquera modificación dos seus termos será publicada nesta páxina web.

 

7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

 

  • Responsable: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.
  • Finalidade: Prestar os servizos ofrecidos a través da web ou atender outros tipos de relacións que poidan xurdir con DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE como consecuencia das solicitudes, xestións ou trámites que o Usuario realice mediante a web, así como a xestión do envío de información e comunicacións comerciais a solicitude do usuario.
  • Lexitimación: Regulamento (UE) 2016/679 do PE e do Consello do 27 de abril de 2016, cuxas normas serán de obrigado cumprimento a partir de maio de 2018.
  • Destinatarios: Ficheiro interno automatizado de DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE e terceiros para ou desenvolvemento, mantemento e control dá relación xurídica que se estableza cando exista autorización legal polo usuario para facelo.
  • Dereitos: Información, acceso, rectificación, supresión, e dereito ao esquecemento, oposición, limitación e portabilidad de datos.
  • Información adicional: Pode obter toda a Información adicional e detallada que precise sobre o tratamento e protección dos seus datos persoais e Política de cookies.
Deputación de Ourense

© 2021 Teatro Principal de Ourense - Todos os dereitos reservados // Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com

Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.
Configurar Aceptar