Teatro Principal de Ourense desde 1830

GL
Teatro Principal de Ourense

Rúa Paz 9
32005 - Ourense

COMPRAR ENTRADAS

Política de privacidade

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, está especialmente sensibilizada na protección de datos de carácter persoal dos Usuarios dos servizos do sitio web. Mediante a presente Política de Privacidade (en diante, a Política), informa os USUARIOS do sitio web: www.teatroprincipalourense.com, dos usos aos que se someten os datos de carácter persoal que se solicitan no sitio web, co fin de que decidan, libre e voluntariamente, se desexan facilitar a información solicitada.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, se reserva a facultade de modificar esta Política co obxecto de adaptala a novidades lexislativas, criterios xurisprudenciais, prácticas do sector, ou intereses da entidade. Calquera modificación na mesma será anunciada coa debida antelación, a fin de que teña perfecto coñecemento do seu contido.

RESPONSABLE

O Responsable do Tratamento dos datos de carácter persoal é:

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, con domicilio social en: Rúa Progreso 32, 32003 Ourense.
WEB: www.depourense.es
Teléfono: (+34) 988 317 500 y Correo-e: correo@depourense.es

FINALIDADE DO TRATAMENTO

A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais, a través do correo electrónico propiedade de DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, posto ao dispor dos Usuarios, responde, segundo o caso concreto, para xestionar e atender a solicitudes de información, dúbidas ou suxerencias, para realizar estudos estatísticos, ou ben, para o envío de publicacións ou información de calquera servizos ou actividades, actos ou eventos prestados, ofertados, patrocinados e/ou sponsorizados (incluída a newsletter) por DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.

PRAZO DE CONSERVACIÓN

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o prazo correspondente para cumprir coas obrigacións legais, ou se solicite a súa supresión polo interesado e leste estea lexitimado para iso.

LEXITIMACIÓN

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, está lexitimada ao tratamento de datos persoais, en base ao consentimento outorgado polo interesado para un ou varios fins específicos, tal e como recolle o artigo 6.1. a) do Regulamento Xeral de Protección de datos persoais.

DESTINATARIOS

Co fin de que os datos obrantes nos nosos ficheiros, informáticos e/ou en papel, sempre correspondan á realidade, tratásese de manter actualizados. De maneira que, para estes efectos, o Usuario deberá realizar os cambios, directamente, cando así estea habilitado ou comunicándose, por medio fidedigno, á área ou departamento correspondente a DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.

Os datos persoais solicitados a través do correo electrónico propiedade do responsable do tratamento, non serán cedidos ou comunicados a terceiros, salvo nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/é expresada/s, nos supostos previstos segundo Lei, así como nos casos específicos, dos que se informe expresamente ao Usuario.

DEREITOS DOS USUARIOS

O interesado dos datos persoais, en todo caso poderá exercitar os dereitos que lle asisten, de acordo co RGPD, e que son:

  • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
  • Dereito a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidad dos datos.

O interesado poderá exercitar tales dereitos mediante solicitude acompañada dunha fotocopia do seu D. N.I, e na que especificará cal destes solicita sexa satisfeito, remitida á dirección: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, domicilio social para estes efectos en Rúa Progreso 32, 32003 Ourense.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

O responsable do tratamento ( DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE) aplicará medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco do mesmo.

Deputación de Ourense

© 2021 Teatro Principal de Ourense - Todos os dereitos reservados // Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com

Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.
Configurar Aceptar